בישראל ישנן 257 רשויות מקומיות. לעיתים קרובות מתעוררת השאלה, האם ריבוי הרשויות זהו צעד נכון? נכון למשק, נכון לאזרח הקטן?

דוקטור שוקי אמרני, לשעבר מנכ"ל משרד הפנים ויושב ראש המועצה הארצית לתכנון ולבניה מסביר כי איחוד רשויות הוא תהליך שבו למעשה מבטלים את הגבול המוניציפלי בין שתי רשויות מקומיות או יותר, ויוצרים רשות מקומית אחת, כאשר בסיומו של תהליך יש לנו איחוד של כלל המערכות, המערכת הארגונית, המערכת הניהולית, המערכת התקציבית וגם המערכת הפוליטית. למרות היתרונות הרבים של איחוד רשויות, לא תמיד הוא נכון.
איחוד רשויות מקומיות זו לא מטרה, זה אמצעי כדי להשיג שיפור השירות לציבור, כדי שלתושבים יהיה טוב יותר. איך זה בא לידי ביטוי? הניסיון בארץ ובעולם מלמד שרשות מקומית גדולה, יש לה יכולות ניהוליות וביצועיות רבות יותר. כתוצאה מכך, היכולות של הרשויות המקומיות האלו לספק שירותים ממלכתיים ומוניציפלים היא רבה יותר וכך נוצר מצב שהאזרח יוצא נשכר. חשוב גם לציין שאנחנו נמצאים במגמה כלל עולמית וגם בישראל, שהרשויות המקומיות נדרשות ליותר ויותר תפקידים שהן מבצעות.
הדבר הזה בא לידי ביטוי בעיקר בגלל המציאות הביטחונית שבה אנו נמצאים. רשויות מקומיות מטפלות בנושא הביטחון האישי, מטפלות במצבי חירום. כנגזרת מכך, הן צריכות להיות בעלות יכולות גבוהות יותר, מקצועיות וניהוליות כדי לתת מענה לתושבים.
יש האינטרס הציבורי, איחוד הרשויות בסופו של תהליך הוא טוב לתושבים, בגלל שהם יזכו לקבל שירותים טובים יותר והישוב יתפתח בצורה טובה יותר, בגלל שלרשות גדולה יש כלים ארגוניים, ניהוליים, גם בתחום תכנון ובניה, גם בתחום המוניציפלי וכך שהאזרח אמור לצאת נשכר מהמצב הזה.
ישנם קשיים רבים ומאוד מגוונים. ישנן התנגדויות של המערכת הפוליטית, שזה סוג מסוים של קשיים. ישנה התנגדות של התושבים שחוששים מהאיחוד, רוצים לשמור על הציביון שלהם. ישנם חששות של העובדים ברשות המקומית, שמן הסתם חוששים שאולי משרתם תיפגע בצורה כזו או אחרת. ישנם הרבה מאוד קשיים מהותיים  אם היו לנו במקרים מסוימים אותו שם רחוב היה בשתי רשויות מקומיות והיה ויכוח שלם בעצם, איך מתמודדים עם זה כאשר יש לנו רשות מקומית אחת.
החשש מובן מצד אחד, מצד שני, ישנם כלים ניהוליים, אירגוניים, שאפשר לנקוט בהם על מנת למנוע מהמצב הזה. אנחנו מודעים גם לעובדה שתושבים מעדיפים לשמור על הציביון שלהם, אבל בחלק מהמקרים אנחנו יכולים בהחלט להצביע על תרומה ממשית לתושבים, ואת הנקודה הזו חייבים להדגיש. היא לא מודגשת מספיק, גם בהסברה וגם בתהליך עצמו שמתבצע.
חייבים לבחון את נושא איחוד הרשויות המקומיות בעיניים מקצועיות. לבדוק היכן ניתן לאחד ובאותם מקומות שאפשר להצביע באופן ברור, שהאינטרס הציבורי מקודם ולתושבים יהיה טוב יותר מבחינת קבלת שירותים ממלכתיים ומוניציפלים, אין ספק שצריך ללכת על המהלך הזה.  לא להתמקד רק בהיבט הכספי והתקציבי, אלא בטובת התושבים, בפיתוח הישוב. חייב להיות כאן גם שיתוף פעולה ברור וחזק בין משרדי ממשלה לבין השלטון המקומי.
אין צל של ספק שהנתון הזה של 257 רשויות מקומיות הוא גדול על מדינת ישראל. צמצום הרשויות המקומיות באותם מקומות שצריך וניתן, יכול להביא לחיזוק השלטון המקומי, יכול להביא לערים גדולות וחזקות, שכשהן חזקות, השירות ניתן טוב, התושבים יותר מרוצים, אין ספק שזה משהו שמחזק את החוסן החברתי והלאומי של מדינת ישראל.

Category Tag