תנועת המושבים מתמודדת עם תהליכי שינוי מחויבי מציאות המתרחשים במושבים. קיים צורך תמידי במציאת האיזון בין שימור האופי החקלאי של המושב בישראל בין הצורך לתת פרנסה נאותה לתושבי המושב, מה שלצערנו החקלאות לא תמיד יכולה לתת. מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל מספר לנו על פעילות התנועה והעבודה הקשה שהיא עושה על מנת למצוא את האיזון.

תנועת המושבים שכיום מטפלת כמעט בכל המושבים, גם אלו שלא חברים בה עובדת קשה על מנת לדאוג לאינטרסים של חברי המושב. תפקידי תנועת המושבים היא להיות גוף מקשר בין המגזר הכפרי אל השלטון. בתחום הנדל"ן התנועה מעוניינת להסדיר את נושא הקרקעות אל מול המדינה. התנועה מצליחה ליצור החלטות מנהל שברגע שיבוצעו הלכה למעשה, לבעלי הנחלות יהיה מקום לגור בו בקרקע ובנוסף קרקע חקלאית מוסדרת.

תחום נוסף שהתפתח במושבים הוא הפל"ח, פעילות לא חקלאית, היא פעילות מאוד משמעותית במושבים כיוון שכמות החקלאים משנה לשנה הולכת ויורדת, ואנחנו לא מעוניינים שהמושבים יהפכו למקומות שרק באים לישון בהם, אנחנו מאמינים שדרך הפל"ח אפשר לבנות את המרחב הכפרי החדש. מייצרים פעילות מידתית חדשה, כמו קליניקות, תיירות כפרית שאנחנו עומלים על פיתוחה.

עוד בפרק של זמן נדל"ן.

Category Tag