תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה שהתקבל לאחרונה מחולל שינויים מהותיים בתחום. אחד מן השינויים המרכזיים הוא יצירת מושג חדש – "תכנית מתאר כוללנית". בנושא הזה מעשיר אותנו חגי דביר, אדריכל ומתכנן ערים, מראשוני המיישמים של התיקון לחוק. אז מהי תכנית מתאר כוללנית? ואיך זה הולך להשפיע על החיים בעיר שלנו?

"שיטת התכנון המודרנית ביותר בעולם התכנון היא שיטת התכנון האסטרטגי", מסביר דביר. "השיטה פותחה בשנת 96 בעיר ברצלונה לפני המשחקים האולימפיים כאשר היה צריך לבצע שינויים עקרוניים במרחב העירוני".

השיטה הזאת כוללת מספר אלמנטים מרכזיים, כאשר הראשון שבהם הוא שיתוף הציבור. "זה אומר שכל בעלי העניין, אם זה תושבים, אם זה העירייה, אם זה מתכננים, רשויות ציבוריות כולם שותפים מהיום הראשון בתהליך התכנון ולא מופיעים רק בסוף ההליך".

פלטפורמת התכנון המתאימה ביותר לשיטה הזו מופעלת על כל הליך תכנוני, אבל מיועדת במהותה לתכניות בעלות היקף רחב. "אולי הדוגמה הטובה ביותר היום היא תכניות המתאר הכוללניות שמקודמות על ידי משרד הפנים".

Category Tag