לאן מועדות פניה של העיר חיפה? האדריכל שמאל גלבהרט מציג שני תרחישים אפשריים.

תרחיש חיפה למפעליה – הרחבת התעשיה הפטרוכימית ונמל המפרץ.

ייצור, איחסון, ושינוע מטעני מכולות וחומרים מסוכנים, יגדלו בהיקפי ענק.
ערכי הסביבה לפליטות מקלים על התעשייה במאות אחוזים ביחס לערכי
היעד הבריאותיים. התחלואה והתמותה יעלו. תתחזק הגירה שלילית של
אוכלוסייה מבוססת. מחירי הנדל"ן יצנחו. תיכנס אוכלוסיה חלשה, ותיווצר
הסלמה מלשון סלאמ'ס. מטרופולין הצפון יעבור הסבה למטרופולין לאומי.
תשלובת התעשייה תחשוף את האזור כולו למתקפת טילים, ותנציח אותו
כפריפריה נחשלת, בדומה לעיירות כורים באירופה, אך במגמה הפוכה –
הן השתקמו, חיפה תידרדר. ולא כצורך לאומי, אלא מאינטרסים עיסקיים
של בעלי שליטה והון, בתמיכת ידידיהם בשלטון.

תרחיש חיפה לתושביה – הגבלת הפליטות לערכי היעד הבריאותיים.

תקינה ואכיפה ישודרגו בהתאם, ויפחיתו תחלואה ותמותה. עלויות הייצור
יתפחו, ותיווצר הגירה שלילית של מפעלים לאזורים בלתי מיושבים בארץ
ובחו"ל, ולעומתה הגירה חיובית של אוכלוסיה מבוססת. ענפים שהתנוונו
בצל המפעלים, יתפתחו ויוסיפו תעסוקה נקיה בתחומי התיירות, קלינטק,
רפואה, מחקר ופיתוח עתירי ידע, ועוד. מפרץ חיפה יחדש פניו, ממסלקה
לאומית לחומ"ס ותעשיות מזהמות, לריאה ירוקה משותפת לעיר הכרמל
ועיר הקריות. חופי המפרץ יישמרו. נמל חיפה יורחב לפי צרכיו האמיתיים.
חלקו המערבי יפתח לעיר כמתחם תיירות ובילוי. חיפה תשנה את זהותה,
מ"עיר כל מפעליה", לעיר ואם איכותית לתושביה.

שני תרחישים, עיר אחת, והנהגתה הנבחרת שבחרה בחלופת המפעלים.

Category Tag