חדשות הציבור בשיתוף התנועה לאיכות השלטון מביאים לידיעתכם את סוגיית האגודות העותומאניות.

הנה כמה שמות של ארגונים גדולים שכולנו מכירים וכולנו כציבור גם מממנים, במידה זו או אחרת, מכספי המיסים שלנו – קבלו – ההסתדרות החדשה, הסתדרות המהנדסים, התאחדות המלונות, איגוד הקבלנים והבונים, הסתדרות המורים, קופת חולים מכבי, כללית, מאוחדת… מכירים? כל אלה הם גופים ציבוריים עשירים ובעלי כוח, שמתוקצבים על ידי המדינה ועל ידינו, האזרחים, באמצעות דמי חבר למשל. אז איפה הבעיה? הבעיה שכל הגופים האלה ועוד רבים אחרים כמותם, נחשבים לאגודות עותומאניות, שזה אומר שהם פועלים במסגרת הוראותיו האנכרוניסטיות של החוק העותומאני משנת 1909! כן כן, 1909. על פי החוק העותומני הגופים האלה נהנים מפטורים שונים ומשמעותיים בתשלום מיסים ובנוסף, לא חלה עליהם שום חובת שקיפות. אתם רוצים לדעת מה עושה הסתדרות המורים עם עשרות מליוני השקלים שהיא מקבלת ממשרד החינוך? לא בבית ספרם. מעניין אתכם לבדוק את רשימת הנכסים האדירה של ההסתדרות החדשה? בלתי אפשרי. הם עותומאנים ולכן אף אחד לא יכול להם, לא מבקר המדינה, לא רשם העמותות ולא אנחנו, הציבור.

התנועה לאיכות השלטון פועלת לקידום הצעתו של חבר הכנסת עופר שלח בעניין חוק האגודות העותומאניות. על פי ההצעה יחולו על אגודות אלה חובות שקיפות ודיווח בסיסיים ובנוסף יקבל רשם העמותות סמכויות פיקוח וחקירה בענייניהן.

במדינה מתוקנת יש לנו, הציבור, זכות לדעת לאן הכסף שלנו הולך וזכות לפקח על כך שכספי המיסים שלנו לא מנוצלים לרעה ולטובות הנאה אישיות, בידי בעלי הכוח והשררה. אנחנו בתנועה לאיכות השלטון נמשיך לפעול לקידום שינוי חוק העמותות העותומאניות גם בכנסת וגם בממשלה. לידיעתכם.

Category Tag