דוגמא אישית? חברי הכנסת החליטו דווקא בימים אלה להעלות את שכרם מ-40,029 ש"ח  ל- 41,127 ₪. התנועה לאיכות השלטון דורשת להקפיא את ההחלטה.

בהתאם לסעיף 36 לחוק יסוד: הממשלה, ובהתאם להחלטת ועדת הכספים של הכנסת, משתנה מדי שנה שכרם של שרי הממשלה בהתאם לשיעור עליית המדד, ושכר חברי הכנסת, הנשיא והשופטים, בהתאם לשכר הממוצע במשק. עדכון שכר זה מתבצע מדי שנה באופן אוטומטי.

בעשור האחרון עלה השכר הממוצע במשק (ובעקבותיו שכר הח"כים) ב-30% לעומת עלייה של 25% של מדד המחירים לצרכן. השכר של חברי הכנסת "קפץ" ב-30% בעשור האחרון והוא גבוה פי 4 מהשכר הממוצע במשק, וגבוה בעשרות אחוזים אין חולק כי חברי הכנסת ראויים לשכר הולם. אולם נתונים אלו, המעידים על פערים גדולים בין השכר בחברה בכללותה לשכרם של חברי הכנסת, והתנהלותם בנושא של חברי הכנסת, עלולים להתפרש כדי זלזול בבוחרים, ופוגעים בצורה אנושה באמון הציבור. כמו כן פערים אלו מביאים לתוצאה שכל כולה ניקור עיניים עבור ציבור אזרחי ישראל. בתור נבחרי ציבור, ראוי שחברי הכנסת יהוו דוגמא אישית, במיוחד בשעה קשה זו למשק הישראלי. התנועה לאיכות השלטון קוראת לכלל חברי הכנסת להצהיר על התנגדותם לעלייה בשכר, העתידה להתרחש בינואר 2016, ולעובדה כי חברי הכנסת קובעים את שכרם בעצמם בהתעלמות ממסקנותיה של הוועדה הציבורית.

השוואתית מול רוב חברי פרלמנט בעולם. כיום שכרו החודשי של חה"כ הוא 40,029 ₪, ולאחר עדכון השכר יקבלו הח"כים תוספת של 1,098 ₪ נוספים בחודש.

Category Tag