מחיר למשתכן היא תכנית של מדינת ישראל שנועדה להקל על רוכשי דירה ראשונה ולהעניק
להם תנאים מועדפים באמצעות הנחות שמעניקה המדינה. התכנית פועלת באמצעות שיווקי קרקעות למגורים
בבנייה רוויה.

החידוש כאן הוא שהקבלן הזוכה אינו זה שמציע את המחיר הגבוה ביותר עבור הקרקע
אלא דווקא זה שיציע את מחיר הדירה הנמוך ביותר לרוכש.

בינתיים לשיווקים בשיטה הזו הצלחה חלקית בלבד ולא צפויה ירידת מחירים אמיתית ודרמטית. מדוע? צפו בכתבה ותגלו למה!

Category Tag