ארנון למפרום על ספרו – "לוי אשכול: ביוגרפיה פוליטית" בהוצאת רסלינג.

Tag