בית המשפט העליון קבע שניתן לבטל פסק דין בערעור עקב טענה לפסלות שופט המועלית בדיעבד.

בית המשפט המחוזי ביטל פסק דין של השלום בשל "תחושת אי נוחות" מההליכים שניהל אביה של השופטת מול בנק דיסקונט, ערב מתן פסק הדין בעניין הנוגע לחייב של הבנק. השופט אליקים רובינשטיין הבהיר כי מדובר במקרה חריג שבו ניתן היה לדון בשאלת הפסלות במסגרת הערעור, אך הפגיעה הנטענת במראית פני הצדק בשל צירוף המקרים ועיתויים לא הצדיקה את ביטול פסק הדין.

תובענה משמעתית נגד ראש רשות מקרקעי ישראל בגין קידום פרויקט של מקורבו.

בכתב התובענה טענו הפרקליטות ונציבות שירות המדינה כי בנצי ליברמן נענה לבקשת חברו עו"ד נחום לנגנטל לקדם פרויקט נדל"ן שבו הוא עצמו היה מעורב כאיש עסקים פרטי, תוך ניגוד עניינים. ליברמן צפוי להודיע בימים הקרובים על המשך כהונתו ברשות מקרקעי ישראל.

אישה שתבעה מזונות זמניים תשיב כעבור 3 שנים 100 אלף שקל ששולמו לה ביתר.

ביהמ"ש לענייני משפחה פסק לאישה עם פתיחת ההליכים מזונות זמניים בסך של מעל 10,000 שקל בחודש, אולם דמי המזונות הקבועים נקבעו על סך של 5,000 שקל בלבד. השופט נחשון פישר השתכנע כי יש ביכולתה של האם לעמוד בתשלומי ההשבה וחייב אותה להחזיר את ההפרש בין החיובים השונים.

Category Tag