רוצים להתחיל לצלם מוצרים? תכשיטים? מודלים? אוהל אור, שולחן צילום, מה ההבדלים? איך מאירים כל אחד מהם?
הפרק נעשה בשיתוף עם סטודיו פוטומימי

Category Tag