האם פרטי חשבון הבנק שלכם מוגנים? לא בטוח.

עובד במחלקת ניהול ההון של חברת Morgan Stanley פוטר וגורמי אכיפת החוק והרגולציה עודכנו בכך שעובד זה גנב מידע על כ-900 חשבונות, בכלל זה שמות ומספרי חשבון. המידע הרב הזה פורסם על ידו באינטרנט והוסר מיד עם גילויו.

עם זאת, נמסר כי אין עדות לנזק כספי שנגרם ללקוחות וכי לא נגנבו ססמאות או מספרי ביטוח לאומי, וכי הודעה על כך נמסרה ללקוחות הרלבנטיים.

מידע נוסף מעבר לקיים בהודעה לעיתונות, התגלה בכתבות שונות על הפרשה. מהן עולה כי האיש, יועץ פיננסי בן 30, החל לעבוד בבנק בשנת 2008 בניו יורק ופוטר זמן קצר קודם לפרסום ההודעה.

Yahoo Finance גורס כי פרטיהם של 350 אלף לקוחות נגנבו. נראה כי אכן זה מספר הרשומות שנגנבו, כאשר הבנק זיהה 900 מהם גלויות באתר אינטרנט.

עורך דינו הודה כי לקוחו לקח את הנתונים וכי הוא "מאוד מצטער על מעשיו" ומודע לכך שהוא לא היה צריך להחזיק את המידע, וכי הוא פעל עם Morgan Stanley "להגן על החברה ועל לקוחותיה". עוד מסר עורך דינו כי לא היה בכוונת העובד למכור את המידע.

עוד נמסר כי אין עדות שגורם שלישי שם ידיו על נתונים אלו, עת שהיו חשופים לעין כל באינטרנט.

אין זה ארוע דליפת המידע הראשון בבנ', בשנת 2011 הודיעה החברה על כך שאבד CD אשר הכיל מידע בלתי מוצפן ובכלל זה נתוני מס של 34 אלף לקוחות הבנק, גם אז נמסר כי לא נמצאה עדות לשימוש לרעה בנתונים אלו.

האם ארועים אלו יכולים להתבצע במגזרים אחרים ובמדינות אחרות ? ללא כל ספק.

אלו מדגישים את חשיבותו של העובד היחיד, הזאב הבודד בתוך הארגון ומחוצה לו אשר חשיבותו עולה לאין שיעור בעידן המידע הדיגיטלי, בו אנו חשופים לכמות עצומה של מידע באופן תדיר מתוקף עבודתנו.

Category Tag