הפעם בתכנית נדון בנושאים הבוערים בתחום הנדל"ן במרחב הכפרי וגם נבחן את הכדאיות הכלכלית בהקמת מתקני חשמל סולריים.

בשנים האחרונות חלו לא מעט שינויים בהחלטות רשות מקרקעי ישראל הנוגעות לזכויות המגורים והתעסוקה החלופית במושב. "מבט מושבים", חברה המלווה את האגודות ביישומן של החלטות רשות מקרקעי ישראל תסביר לנו כיצד נערכים לשינויים.

היתרונות הסביבתיים של הקמת מתקן חשמל סולרי ידועים לכולנו. מה שרובנו לא יודעים היא מה הכדאיות הכלכלית בהקמת מתקנים מסוג זה במיוחד לחבר המושב או לחבר הקיבוץ. חברת "קרן שמש" המתמחה בהקמת מתקנים מסוג זה תספר לנו על כך.

Category Tag