העליון ריחם על נאשם שהשתקם ועומד להפוך לאב

שלושה שופטי בית המשפט העליון ביטלו, בצעד יוצא דופן, את הרשעתו של אדם לאחר שלקחו בחשבון את הנסיבות האישיות וההשלכות של ההרשעה על עתידו.

האיש, שיוצג ע"י עו"ד ימימה אברמוביץ, היה אחד הנאשמים בפרשה מסועפת של חברה שנהגה להוציא לפועל צווי עיקול תוך יצירת רושם כי פעולותיה מלוות על-ידי שוטרים, וזאת שלא כדין. הדבר נעשה, בין השאר, על-ידי העסקת שוטרים שהסכימו להתלוות לפעילות החברה מחוץ למסגרת תפקידם, ללא סמכות, וכן על-ידי שימוש בכלי רכב צבועים לבן שחזותם הייתה דומה לזו של כלי רכב משטרתיים. כתב האישום שנסב על פרשה זו הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו נגד עשרה נאשמים והאיש היה אחד המעורבים הזוטרים בפרשה. 

 

בכתב האישום שהוגש נגדו יוחסו לו עבירות של הפרת אמונים, התחזות כעובד ציבור  ופגיעה בפרטיות. הוא הודה בעבירות והורשע בהן. לצורך גזירת עונשו  הוגש לבית המשפט המחוזי תסקיר של שירות המבחן ממנו עלה שפרט למעורבותו בפרשה זו אין לו מעורבות אחרת בפלילים. שירות המבחן התרשם כי הוא לקח אחריות מלאה על התנהגותו, גילה אשמה וחרטה, ואף הורתע מן ההליך הפלילי.

 

עמדת המדינה בעניינו של המערער הייתה שיש מקום להרשיעו, בשים לב לכך שביצוען של העבירות היה כרוך בהפרה של חובת הנאמנות שחב כלפי הציבור בתוקף תפקידו כמעקל, ולהטיל עליו עונש מאסר של ארבעה חודשים שיבוצע על דרך של עבודות שירות, וכן מאסר על תנאי.  בית המשפט המחוזי  קבע שאין מקום לביטול הרשעתו של המערער, והשית עליו עונש מאסר של חודשיים שאותם יישא בדרך של עבודות שירות, ובנוסף לכך שמונה חודשי מאסר על תנאי למשך שלוש שנים,.

האיש הגיש ערעור על הרשעתו לבית המשפט העליון ובאמצעות עו"ד אברמוביץ, טען שפגיעתה של ההרשעה בעתידו המקצועי צפויה להיות מכרעת.  לקראת הדיון בערעור הוגש  תסקיר משלים מטעם שירות המבחן אשר חזר על המלצתו בעניין ביטול ההרשעה.  בדיון שנערך נטען שהוא סיים את לימודיו, כך שתכניתו לעבוד כקצין בטיחות בתעבורה קרמה עור וגידים. עוד צוין שהוא התחתן ומצפה לילד שעתיד להיוולד בעוד שבועות ספורים.

 

מנגד, המדינה סמכה את ידיה על גזר דינו של בית המשפט המחוזי וטענה כי הפגיעה באינטרס הציבורי אינה מאפשרת להשלים עם ביטול הרשעה, וכי אין מדובר במקרה חריג המצדיק את ביטולה. עוד חזרה המדינה על טענתה שההרשעה לא תמנע בהכרח מהמערער לממש את רצונו לעבוד כקצין בטיחות בתעבורה, שכן הדבר נתון לשיקול דעתה של הרשות.

 

השופטת דפנה ברק ארז קבעה שהמקרה דנן נופל בגדר המקרים החריגים שבהם מידת הפגיעה בנאשם הכרוכה בהרשעה אינה שקולה כנגד מידת הפגיעה באינטרס הציבורי בשל ביטול ההרשעה. "המערער עומד כעת בחייו על פרשת דרכים מכריעה, ואני סבורה שלנוכח מכלול העובדות שבפנינו שומה עלינו לאפשר לו ללכת בדרך שתבטיח את שיקומו המוצלח", ציינה.

השופטים אורי שהם ואסתר חיות הצטרפו "לא בלב קל" להחלטה והרשעתו של האיש בוטלה.

ע"פ  3554/16

אולי יעניין אותך עוד: